«... і помоляться, і будуть шукати Ім'я Мого... то Я вислухаю з небес» 2 Хр. 7:14

Угода користувача

Ця Угода відноситься до онлайн-сервісу molytva.org.ua і регулює взаємини між, іменоване в подальшому "Адміністрація сайту", і Користувачем на умовах, зазначених нижче;

1. Терміни та визначення

1.1. В рамках цієї Угоди нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається фізичній особі (Користувача);

Адміністрація сайту (далі - Адміністрація) -, визначає мету обробки персональних даних, встановлює перелік даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законодавством України;

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Поширення персональних даних - дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних;

Використання персональних даних - будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єктів персональних даних або відповідно до закону.

Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу;

Користувач - суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власних інтересах і зареєструвалася в онлайн-сервісі molytva.org.ua за допомогою мережі Інтернет;

Онлайн-сервіс - сервіс, який належить Адміністрації і розташований за адресою molytva.org.ua;

Сайт - веб-сайт, що належить Адміністрації і розташований в мережі Інтернет за адресою molytva.org.ua;

Особистий кабінет - розділ сайту, доступ до якого Користувача здійснюється після його реєстрації, за допомогою введення унікального логіна і пароля. Особистий кабінет містить персональні дані Користувача і призначений для перегляду і управління доступними функціональними можливостями онлайн-сервісу;

Реєстрація - дії Користувача щодо заповнення та відправки реєстраційної форми, розміщеної в онлайн-сервісі, які, в разі відсутності у Адміністрації заперечень по реєстрації, мають наслідком надання доступу в онлайн-сервіс;

Авторизація - введення Користувачем свого логіна і пароля для входу в свій Особистий кабінет в онлайн-сервісі;

Угода - даний документ з усіма доповненнями, змінами та зазначеними в ній обов'язковими документами.

1.2. Для цілей цієї Угоди можуть бути використані терміни, не визначені в п.1.1. Угоди. 

У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Угоди, необхідно керуватися тлумаченням терміну згідно з чинним законодавством України.

2. Загальні положення

2.1. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації в онлайн-сервісі.

2.2. Повним і беззастережним прийняттям умов цієї Угоди є здійснення Користувачем дій, спрямованих на послідовне виконання всіх реєстраційних процедур і отримання доступу до Особистого кабінету.

2.3. Ухвалення умов цієї Угоди означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Угоди і зобов'язується їх дотримуватися.

2.4. Відносно функціонування і розвитку онлайн-сервісу Адміністрація керується законодавством України, цією Угодою, Політикою конфіденційності та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією, з метою регламентації надання Користувачеві доступу до функціоналу онлайн-сервісу.

2.5. Чинна редакція Угоди, опублікована за адресою molytva.org.ua.

2.6. Адміністрація має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Користувача, вносити зміни в зміст і функціональні можливості, пропоновані онлайн-сервісом, і (або) умовами надання послуг.

3. Предмет Угоди

3.1.Адміністрація зобов'язується на умовах, установленнихнастоящім Угодою, надавати Користувачу доступ до змісту і функціональними можливостями онлайн-сервісу, а Користувач зобов'язуються належним чином виконувати умови, встановлені цією Угодою.

3.2.Для отримання Користувачем доступу до змісту і функціональними можливостями онлайн-сервісу необхідна реєстрація Користувача в онлайн-сервісі.

4. Реєстрація Користувача

4.1. Для реєстрації в онлайн-сервісі Користувач заповнює форму (анкету), достовірної, повної і точної інформації про себе, або про особу, в інтересах якої він діють і зобов'язується підтримаєать її в актуальному состояніі.Ознакамлівается з вмістом Політики конфіденційності і цієї Угоди, висловлює свою згоду з викладеними умовами шляхом проставлення відміток у відповідній графі анкети.В випадку вірного і послідовного виконання всіх реєстраційних дій, Користувач отримує доступ в онлайн-сервіс.

4.2. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Адміністрація має право, на свій розсуд, заблокувати або видалити акаунт Користувача, а також відмовити Користувачеві в використанні онлайн-сервісу повністю або в певній частині.

4.3. Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент запросити від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації.

4.4. Користувач погоджується з тим, що дії, вчинені в онлайн-сервісі після авторизації (за допомогою використання індивідуального логіна і пароля), визнаються діями Користувача.

4.5. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України, наданої при реєстрації інформації та відсутності на неї претензій третіх осіб.

4.6. Користувач несуть відповідальність за безпеку логіна і пароля, а також за всі дії, вчинені Користувачем після авторізаціі.Пользователь зобов'язаний негайно повідомити Адміністрацію про будь-якому випадку несанкціонованого доступу з використанням логіна і пароля і / або про будь-яке порушення конфіденційності. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві в результаті несанкціонованого доступу до Особистого кабінету третіх осіб.

4.7. З метою безпеки, Адміністрація має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

4.8. Будь-які дії, вчинені з використанням логіна і пароля, вважаються досконалими відповідним Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач завчасно попередив Адміністрацію про несанкціонований доступ до свого Особистого кабінету третіх осіб.

4.9. У разі передачі Користувачем логіна і пароля будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії цієї третьої особи, вчинені в онлайн-сервісі, несе Користувач.

4.10. Інформація про Користувача, міститься в Особистому кабінеті, зберігається і обробляється онлайн-сервісом відповідно до законодавства України та Політикою конфіденційності.

5. Порядок використання онлайн-сервісу

5.1. По завершенню реєстрації Користувач отримує доступ до онлайн-сервісу.Пользователь зобов'язаний використовувати онлайн-сервіс і Особистий кабінет сумлінно, не порушуючи законодавство України, права і свободи третіх осіб, норми моралі і моральності.

5.2. Користувач має право використовувати матеріали онлайн-сервісу виключно для особистого некомерційного використання, за умови дотримання авторського права і права власності. Забороняється розповсюджувати, копіювати матеріали, розміщені в онлайн-сервісі повністю або частково, демонструвати їх або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання матеріалів, розміщених в онлайн-сервісі на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.

5.3. Звертаючись до Адміністрації або залишаючи коментар або відгук на сайті, Користувач несе відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною , соціальною ознаками, містить образи на адресу третіх осіб або Адміністрації, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України.

5.4. Користувач, за допомогою апаратно-програмного забезпечення, використовуваного ним, може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies або подібні технології) для подальшої автоматичної авторизації в онлайн-сервісі.

5.5. Для забезпечення безпеки, Користувач повинен самостійно здійснювати завершення сеансів використання онлайн-сервісу за допомогою активного вікна «Вихід» .Адміністрація не несе відповідальності за втрату даних Користувача, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень даного пункту Угоди .

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Адміністрація має право:

на свій розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів онлайн-сервісу, у випадках передбачених Політикою конфіденційності та цією Угодою;

встановлювати будь-які обмеження у використанні онлайн-сервісу, в будь-який час змінювати цю Угоду в односторонньому порядку, опублікувавши в онлайн-сервісі нову редакцію Угоди, без отримання згоди Користувача.

6.2. адміністрація зобов'язана вживати всіх залежних від неї дії для забезпечення безперебійної роботи онлайн-сервісу.

6.3. Користувач має право:

звертатися до Адміністрації за консультацією з питань використання онлайн-сервісу;

направляти Адміністрації аргументовані пропозиції щодо поліпшення роботи онлайн-сервісу;

на доступ до інформаційних матеріалів в онлайн-сервісі при дотриманні умов цієї Угоди.

6.4. Користувач зобов'язаний:

  • не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого Особистого кабінету, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій;

  • самостійно стежити за змінами умов цієї Угоди в онлайн-сервісі;

  • не копіювати аудіо та відеоматеріали в онлайн-сервісі повністю або частково, не вести запис матеріалів, а також не фіксувати зміст матеріалів повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також не здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цією Угодою;

  • не поширювати (не розміщувати в Інтернеті, не публікувати в ЗМІ, не копіювати, не передавати або не перепродавати третім особам) в комерційних чи некомерційних цілях одержувану за допомогою онлайн-сервісу інформацію, не створювати на її основі інформаційні продукти, і не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування;

  • не використовувати інформаційні матеріали та відеозаписи в цілому, так і будь-який їх частини, в комерційних цілях, включаючи проведення заходів і публічну демонстрацію в будь-яких місцях, відкритих для вільного доступу;

  • не використовувати інформаційні матеріали та відеозаписи в цілому, так і будь-який їх частини, для виробництва інших продуктів або інтегрування в інші продукти;

  • сумлінно виконувати всі вимоги і рекомендації Адміністрації по використанню онлайн-сервісу;

  • дотримуватися інших зобов'язань передбачені цією Угодою, Політикою конфіденційності та законодавством України.

7. Інтелектуальні права

7.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою онлайн-сервісу, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, розміщені в рамках онлайн-сервісу, є об'єктами виняткових прав адміністрації.

7.2. Адміністрація надає Користувачу право функціонального використання онлайн-сервісу в межах його загальних функціональних можливостей, при дотриманні Користувачем умов цієї Угоди.

7.3. Використання онлайн-сервісу іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) входять до складу онлайн-сервісу елементів дизайну, програм для ЕОМ і баз даних, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, строго заборонені , якщо інше не передбачено цією Угодою.

7.4. Користувачам заборонено відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини онлайн-сервісу, крім тих випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл від Адміністрації на вчинення зазначених дій, або в тому випадку, якщо вчинення зазначених дій прямо передбачено розділом онлайн-сервісу.

 

8. Повідомлення

8.1. Реєструючись в онлайн-сервісі, Користувач дає свою згоду на отримання від Адміністрації, на вказаний при реєстрації Користувачем електронну адресу, рекламних розсилок, інформаційних електронних повідомлень, в тому числі для інформування Користувача про обмеження доступу в онлайн-сервіс в зв'язку з профілактичними роботами, порушеннями користувача умов цієї Угоди, зміні функціоналу онлайн-сервісу або змісту.

9. Відповідальність

9.1. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання онлайн-сервісу, або неможливості доступу в онлайн-сервіс, несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача, заяви або поведінки будь-якої третьої особи в онлайн-сервісі.

9.2. Користувачі і Адміністрація погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цієї Угоди або у зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговоров.Еслі згоди не буде досягнуто, всі суперечки щодо цієї Угоди вирішуються відповідно до норм українського законодавства.

9.3. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень Угоди.

9.4. Бездіяльність з боку Адміністрації в разі порушення Користувачами будь-яких положень цієї Угоди не позбавляє Адміністрацію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Адміністрації від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень або порушень інших положень цієї Угоди Користувачем .

9.5. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами за припинення доступу в онлайн-сервіс в разі порушення Користувачами будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування онлайн-сервісом.

9.6. Користувачі погоджуються використовувати онлайн-сервіс і отримувати за допомогою нього інформацію на свій страх і ризик. Користувачі самостійно несуть відповідальність за можливі наслідки використання цієї інформації. Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що онлайн-сервіс може не відповідати конкретним цілям і вимогам користувачів.

10. Персональні дані і їх використання

10.1. Мета, порядок, терміни та інші істотні умови, при яких Адміністрація сайту обробляє персональні дані Користувача, визначені в Політиці конфіденційності, розміщеної за адресою molytva.org.ua

11. Заключні положення

11.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не вирішені цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

11.2. Звернення, пропозиції і претензії Користувача до Адміністрації в зв'язку з цією Угодою та всіма питаннями щодо функціонування онлайн-сервісу, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні можуть бути спрямовані електронною поштою e-mail info@molytva.org.ua

11.3. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.